Εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης

Με βάση το “αθλητικό” και ιατρικό ιστορικό σας και σε συνάρτηση με τις μετρήσεις που θα πραγματοποιηθούν, θα αξιολογηθείτε και θα δημιουργηθεί το ανάλογο πρόγραμμα άσκησης.

Οποιοδήποτε πακέτο άσκησης επιλέξει ο κάθε ασκούμενος, περιλαμβάνει το σύνολο των μηχανημάτων άσκησης αερόβιας και αναερόβιας ισχύος που υπάρχουν στο χώρο της “Ευεξίας”.

Ορισμένα από τα σύγχρονα και καινοτόμα μηχανήματα μπορείτε να τα γνωρίσετε παρακάτω:


Πλατφόρμα VertiMax® V8

Προσφέρει μυϊκή ενδυνάμωση όλου του κορμού με απεριόριστο αριθμό ασκήσεων. Με τη μέθοδο των αντιστάσεων με ειδικά σχεδιασμένα λάστιχα. Η καινοτομία της μεθόδου VertiMax® είναι πως καθ’ όλη τη διάρκεια της κάθε μυϊκής προσπάθειας η αντίσταση/επιβάρυνση των λαστίχων παραμένει σταθερή χωρίς να αυξομειώνεται.

 


SkiErg® ΡΜ4

Εναλλακτικός τρόπος αερόβιας/ανερόβιας άσκησης, ανάλογα με τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να συνδυάσει και τους δύο τρόπους άσκησης. Το SkiErg® προσομοιάζει το ski αντοχής με έναν εντυπωσιακό τρόπο γυμνάζοντας ολόκληρο το σώμα και καταναλώνοντας πολλές θερμίδες.

 


MaxuVibe© ΜΧ7– αμφίπλευρη πλατφόρμα δόνησης

Η τελευταία λέξη της αθλητικής τεχνολογίας στις πλατφόρμες δόνησης, καθώς συνδυάζει όλα τα θετικά της δόνησης με την καλύτερη δυνατή ασφάλεια για τον οργανισμό σας. Αυτό συμβαίνει διότι η αμφίπλευρη κίνηση της πλατφόρμας προσφέρει στο σώμα σας τη δυνατότητα απόσβεσης του μεγαλύτερου ποσοστού της δόνησης που δέχεται απ’ το μηχάνημα, λόγω της κατασκευής της ανθρώπινης λεκάνης.