Διατροφολογία

Επιστημονικά ολοκληρωμένη προσέγγιση με τον πλέον εξειδικευμένο εξοπλισμό και στην διατροφολογία.

Τολμήστε το διαφορετικό και προκαλέστε τον εαυτό σας να φτάσει τους στόχους του!

 

  • 1η συνεδρία (διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά):

-Ιστορικό υγείας

-Γενικές εξετάσεις αίματος τελευταίου 3μήνου

-Διατροφικές συνήθειες και ιδιαιτερότητες

-Συζήτηση γενικού πλάνου του διατροφικού προγράμματος

-Επεξήγηση διαδικασίας (πρωτόκολλο) σωματομετρήσεων που θα πραγματοποιηθούν στην επόμενη συνεδρία

  • 2η συνεδρία (διάρκεια: 1 ώρα) – Σωματομετρήσεις:

-Ανάλυση σύστασης σώματος με Tanita BC-418 (Ποσοστό λιπώδους ιστού, ποσοστό μυικής μάζας, εκτίμηση κινδύνου ενδοσπλαχνικού λίπους, κ.α.)

-Προσδιορισμός βασικού μεταβολικού ρυθμού – RMR με εργοσπιρόμετρο Fitmate Pro

-Προσδιορισμός μέσου όρου καρδιακής συχνότητας σε κατάσταση ηρεμίας με εργοσπιρόμετρο Fitmate Pro

-Σωματοδιαστατική μέτρηση με μετροταινία

-Προσδιορισμός κατανάλωσης ενέργειας με σύστημα χαρτογράφησης φυσικής δραστηριότητας Sensewear

-Λαμβάνετε το πρώτο σας διατροφικό πρόγραμμα επισημαίνοντας, αν χρειάζεται, κάποιες λεπτομέρειες περιληπτικά

  • 3η συνεδρία (διάρκεια: 30 λεπτά):

-Ανάλυση/επεξήγηση των σωματομετρήσεων

-Συζήτηση νέων στόχων υπό την καθοδήγηση πλέον των αποτελεσμάτων των σωματομετρήσεων

-«Επανέλεγχος» του πρώτου διατροφικού σας προγράμματος

-Χρήσιμες απλές συμβουλές γιά άμεση καθημερινή διέγερση του μεταβολικού σας ρυθμού

  • Οι επόμενες συνεδρίες θα αφορούν στο εξής (διάρκεια: 30 λεπτά):

-Εστίαση στο διατροφικό σας πρόγραμμα. Προβληματισμοί, ενδεχόμενες αλλαγές, νέες προτάσεις, κ.α.