ΕΣΠΑ banner

Υπηρεσίες

Ξεκινώντας κάποιος τη συνεργασία του με το κέντρο “Ευεξία”, απολαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

  1. Μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας για να εστιάσουμε στις ανάγκες σας, να δείτε και από κοντά το χώρο που θα ασκηθείτε και να καταγράψουμε το οποιοδήποτε “πρόβλημα” υγείας που ενδεχομένως να υπάρχει.
  2. Με βάση το “αθλητικό” και ιατρικό ιστορικό σας και σε συνάρτηση με τις μετρήσεις που θα πραγματοποιηθούν, θα αξιολογηθείτε και θα δημιουργηθεί το ανάλογο πρόγραμμα άσκησης (αθλητικό προφίλ).

Στο κέντρο “Ευεξία”, προσφέρονται: