Συνδυαστικά Οικονομικά Προγράμματα

προγράμματα

Άσκηση – Διατροφολογία – Υπηρεσίες μάλαξης (Συνδυασμός)

 • ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ

-Μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 395,00€

*Περιλαμβάνει 4 συνεδρίες μαλάξεων διάρκειας 60 λεπτών


-Μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 300,00€

*Περιλαμβάνει 4 συνεδρίες μαλάξεων διάρκειας 30 λεπτών


-Μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 265,00€

*Περιλαμβάνει 4 συνεδρίες μαλάξεων διάρκειας 20 λεπτών


**Το ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ στο σύνολο των υπηρεσιών του περιλαμβάνει:

α. Άσκηση (8 συνεδρίες και άνω)

β. Διατροφολογία (βλέπε παραπάνω την ανάλυσή της)

γ. Υπηρεσίες μάλαξης (4 συνεδρίες/μήνα – βλέπε παραπάνω την ανάλυσή της)

 

 • 3ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ

-3μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 1080,00€ (360,00€/μήνα)

*Περιλαμβάνει 4 συνεδρίες μαλάξεων διάρκειας 60 λεπτών


-3μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 840,00€ (280,00€/μήνα)

*Περιλαμβάνει 4 συνεδρίες μαλάξεων διάρκειας 30 λεπτών


-3μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 735,00€ (245,00€/μήνα)

*Περιλαμβάνει 4 συνεδρίες μαλάξεων διάρκειας 20 λεπτών


**Το 3ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ στο σύνολο των υπηρεσιών του περιλαμβάνει:

α. Άσκηση (8 συνεδρίες/μήνα και άνω)

β. Διατροφολογία (βλέπε παραπάνω την ανάλυσή της)

γ. Υπηρεσίες μάλαξης (4 συνεδρίες/μήνα – βλέπε παραπάνω την ανάλυσή της)

 

 • 6ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ

6μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 1980,00€ (330,00€/μήνα)

*Περιλαμβάνει 4 συνεδρίες μαλάξεων διάρκειας 60 λεπτών


6μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 1500,00€ (250,00€/μήνα)

*Περιλαμβάνει 4 συνεδρίες μαλάξεων διάρκειας 30 λεπτών


6μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 1320,00€ (220,00€/μήνα)

*Περιλαμβάνει 4 συνεδρίες μαλάξεων διάρκειας 20 λεπτών


**Το 6ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ στο σύνολο των υπηρεσιών του περιλαμβάνει:

α. Άσκηση (8 συνεδρίες/μήνα και άνω)

β. Διατροφολογία (βλέπε παραπάνω την ανάλυσή της)

γ. Υπηρεσίες μάλαξης (4 συνεδρίες/μήνα – βλέπε παραπάνω την ανάλυσή της)

 

Άσκηση – Διατροφολογία (Συνδυασμός)

 • Μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 175,00€

*Το ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ στο σύνολο των υπηρεσιών του περιλαμβάνει:

α. Άσκηση (8 συνεδρίες και άνω)

β. Διατροφολογία (βλέπε παραπάνω την ανάλυσή της, συγκεκριμένα την διαδικασία του «1ου μήνα»)

 

 • 3μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 480,00€ (160,00€/μήνα)

*Το 3ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ στο σύνολο των υπηρεσιών του περιλαμβάνει:

α. Άσκηση (8 συνεδρίες/μήνα και άνω)

β. Διατροφολογία (βλέπε παραπάνω την ανάλυσή της, συγκεκριμένα στην ενότητα «Διατροφολογία»)

 

 • 6μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 870,00€ (145,00€/μήνα)

*Το 6ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ στο σύνολο των υπηρεσιών του περιλαμβάνει:

α. Άσκηση (8 συνεδρίες/μήνα και άνω)

β. Διατροφολογία (βλέπε παραπάνω την ανάλυσή της, συγκεκριμένα στην ενότητα «Διατροφολογία»)

 

Άσκηση – Υπηρεσίες μάλαξης (Συνδυασμός)

 • Μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 305,00€

*Περιλαμβάνει 4 συνεδρίες μαλάξεων διάρκειας 60 λεπτών


 • Μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 210,00€

*Περιλαμβάνει 4 συνεδρίες μαλάξεων διάρκειας 30 λεπτών


 • Μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 175,00€

*Περιλαμβάνει 4 συνεδρίες μαλάξεων διάρκειας 20 λεπτών


**Το ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ στο σύνολο των υπηρεσιών του περιλαμβάνει:

α. Άσκηση (8 – 12 συνεδρίες/μήνα)

β. Υπηρεσίες μάλαξης (4 συνεδρίες/μήνα – βλέπε παραπάνω την ανάλυσή της)

 

 • 3μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 840,00€ (280,00€/μήνα)

*Περιλαμβάνει 4 συνεδρίες μαλάξεων διάρκειας 60 λεπτών


 • 3μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 585,00€ (195,00€/μήνα)

*Περιλαμβάνει 4 συνεδρίες μαλάξεων διάρκειας 30 λεπτών


 • 3μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 480,00€ (160,00€/μήνα)

*Περιλαμβάνει 4 συνεδρίες μαλάξεων διάρκειας 20 λεπτών


**Το 3ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ στο σύνολο των υπηρεσιών του περιλαμβάνει:

α. Άσκηση (8 – 12 συνεδρίες/μήνα)

β. Υπηρεσίες μάλαξης (4 συνεδρίες/μήνα – βλέπε παραπάνω την ανάλυσή της)

 

 • 6μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 1500,00€ (250,00€/μήνα)

*Περιλαμβάνει 4 συνεδρίες μαλάξεων διάρκειας 60 λεπτών


 • 6μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 1050,00€ (175,00€/μήνα)

*Περιλαμβάνει 4 συνεδρίες μαλάξεων διάρκειας 30 λεπτών


 • 6μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 870,00€ (145,00€/μήνα)

*Περιλαμβάνει 4 συνεδρίες μαλάξεων διάρκειας 20 λεπτών


**Το 6ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ στο σύνολο των υπηρεσιών του περιλαμβάνει:

α. Άσκηση (8 – 12 συνεδρίες/μήνα)

β. Υπηρεσίες μάλαξης (4 συνεδρίες/μήνα – βλέπε παραπάνω την ανάλυσή της)