Μεμονωμένα Οικονομικά Προγράμματα

προγράμματα

ΑΣΚΗΣΗ

Μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 150,00€

Περιλαμβάνει:

α. Από 8 – 12 συνεδρίες

β. Σωματομετρήσεις (Ποσοστό λιπώδους ιστού, ποσοστό μυικής μάζας, εκτίμηση κινδύνου ενδοσπλαχνικού λίπους, υπολογισμός βασικού μεταβολικού ρυθμού – RMR)


3μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 375,00€ (125,00€/μήνα)

Περιλαμβάνει:

α. Από 8 – 12 συνεδρίες/μήνα

β. Σωματομετρήσεις (Ποσοστό λιπώδους ιστού, ποσοστό μυικής μάζας, εκτίμηση κινδύνου ενδοσπλαχνικού λίπους, υπολογισμός βασικού μεταβολικού ρυθμού – RMR)

*Κάθε δύο μήνες επαναλαμβάνουμε τις σωματομετρήσεις αξιολογώντας συγκριτικά τα αποτελέσματα


6μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 540,00€ (90,00€/μήνα)

Περιλαμβάνει:

α. Από 8 – 12 συνεδρίες/μήνα

β. Σωματομετρήσεις (Ποσοστό λιπώδους ιστού, ποσοστό μυικής μάζας, εκτίμηση κινδύνου ενδοσπλαχνικού λίπους, υπολογισμός βασικού μεταβολικού ρυθμού – RMR)

*Κάθε δύο μήνες επαναλαμβάνουμε τις σωματομετρήσεις αξιολογώντας συγκριτικά τα αποτελέσματα


***Κόστος μεμονωμένων συνεδριών άσκησης μη υπαγομένων σε κάποιο πακέτο : 10,50€/συνεδρία

 

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Υψηλού επιπέδου εξειδικευμένος μηχανικός εξοπλισμός, επιστημονική προσέγγιση & ανάλυση

*Ανεξαρτήτως αγοράς οποιουδήποτε πακέτου συνδυαστικού ή μη

Κόστος: 100,00€

Περιλαμβάνει:

-Ανάλυση σύστασης σώματος με Tanita BC-418 (Ποσοστό λιπώδους ιστού, ποσοστό μυικής μάζας, εκτίμηση κινδύνου ενδοσπλαχνικού λίπους, κ.α.)

-Προσδιορισμός βασικού μεταβολικού ρυθμού – RMR με εργοσπιρόμετρο Fitmate Pro

-Προσδιορισμός μέσου όρου καρδιακής συχνότητας σε κατάσταση ηρεμίας με εργοσπιρόμετρο Fitmate Pro

-Προσδιορισμός κατανάλωσης ενέργειας με σύστημα χαρτογράφησης φυσικής δραστηριότητας Sensewear

-Ακριβής εκτίμηση «ελέγχου βάρους»

-Αξιολόγηση/ανάλυση όλων των παραπάνω παραμέτρων της φυσικής σας κατάστασης. Παροχή προσωπικού φακέλου μετρήσεων/αναλύσεων με διαγράμματα, χαρτογραφήματα και σχηματοποιημένους προσδιορισμούς των φυσιολογικών σας παραμέτρων που ελέχγθησαν

*Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται σε δύο συνεδρίες διάρκειας περίπου 45-60 λεπτών η κάθε μία

*Τηρείται αυστηρά πρωτόκολλο ορθής προετοιμασίας του εξεταζόμενου για την διαδικασία των σωματομετρήσεων