Μεμονωμένα Οικονομικά Προγράμματα

προγράμματα

ΑΣΚΗΣΗ

Μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 150,00€

Περιλαμβάνει:

α. Από 8 – 12 συνεδρίες

β. Σωματομετρήσεις (Ποσοστό λιπώδους ιστού, ποσοστό μυικής μάζας, εκτίμηση κινδύνου ενδοσπλαχνικού λίπους, υπολογισμός βασικού μεταβολικού ρυθμού – RMR)


3μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 375,00€ (125,00€/μήνα)

Περιλαμβάνει:

α. Από 8 – 12 συνεδρίες/μήνα

β. Σωματομετρήσεις (Ποσοστό λιπώδους ιστού, ποσοστό μυικής μάζας, εκτίμηση κινδύνου ενδοσπλαχνικού λίπους, υπολογισμός βασικού μεταβολικού ρυθμού – RMR)

*Κάθε δύο μήνες επαναλαμβάνουμε τις σωματομετρήσεις αξιολογώντας συγκριτικά τα αποτελέσματα


6μηνιαίο πακέτο – Κόστος: 540,00€ (90,00€/μήνα)

Περιλαμβάνει:

α. Από 8 – 12 συνεδρίες/μήνα

β. Σωματομετρήσεις (Ποσοστό λιπώδους ιστού, ποσοστό μυικής μάζας, εκτίμηση κινδύνου ενδοσπλαχνικού λίπους, υπολογισμός βασικού μεταβολικού ρυθμού – RMR)

*Κάθε δύο μήνες επαναλαμβάνουμε τις σωματομετρήσεις αξιολογώντας συγκριτικά τα αποτελέσματα


***Κόστος μεμονωμένων συνεδριών άσκησης μη υπαγομένων σε κάποιο πακέτο : 10,50€/συνεδρία

 

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑ

α. 1ος μήνας – Κόστος: 120,00€ (Περιλαμβάνει: 5 συνεδρίες**)


β. 2ος μήνας – Κόστος: 20,00€/συνεδρία (Ο αριθμός των συνεδριών κανονίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας, σε συνεννόηση με την διατροφολόγο μας, και κατά τον ίδιο τρόπο συνεχίζετε και τους επόμενους μήνες)

 

**Στον 1ο μήνα η διαδικασία είναι η εξής:

1η συνεδρία (διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά):

-Ιστορικό υγείας

-Γενικές εξετάσεις αίματος τελευταίου 3μήνου

-Διατροφικές συνήθειες και ιδιαιτερότητες

-Συζήτηση γενικού πλάνου του διατροφικού προγράμματος

-Επεξήγηση διαδικασίας (πρωτόκολλο) σωματομετρήσεων που θα πραγματοποιηθούν στην επόμενη συνεδρία


2η συνεδρία (διάρκεια: 1 ώρα) – Σωματομετρήσεις:

-Ανάλυση σύστασης σώματος με Tanita BC-418 (Ποσοστό λιπώδους ιστού, ποσοστό μυικής μάζας, εκτίμηση κινδύνου ενδοσπλαχνικού λίπους, κ.α.)

-Προσδιορισμός βασικού μεταβολικού ρυθμού – RMR με εργοσπιρόμετρο Fitmate Pro

-Προσδιορισμός μέσου όρου καρδιακής συχνότητας σε κατάσταση ηρεμίας με εργοσπιρόμετρο Fitmate Pro

-Σωματοδιαστατική μέτρηση με μετροταινία

-Προσδιορισμός κατανάλωσης ενέργειας με σύστημα χαρτογράφησης φυσικής δραστηριότητας Sensewear

-Λαμβάνετε το πρώτο σας διατροφικό πρόγραμμα επισημαίνοντας, αν χρειάζεται, κάποιες λεπτομέρειες περιληπτικά


3η συνεδρία (διάρκεια: 30 λεπτά):

-Ανάλυση/επεξήγηση των σωματομετρήσεων

-Συζήτηση νέων στόχων υπό την καθοδήγηση πλέον των αποτελεσμάτων των σωματομετρήσεων

-«Επανέλεγχος» του πρώτου διατροφικού σας προγράμματος

-Χρήσιμες απλές συμβουλές γιά άμεση καθημερινή διέγερση του μεταβολικού σας ρυθμού


4η & 5η συνεδρία (διάρκεια: 30 λεπτά):

-Εστίαση στο διατροφικό σας πρόγραμμα. Προβληματισμοί, ενδεχόμενες αλλαγές, νέες προτάσεις, κ.α.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ (Massage)

α. Μεμονομένες συνεδρίες

Κόστος:

-Relax massage (Διάρκεια: 50 λεπτά): 60,00€

-Relax massage (Διάρκεια: 30 λεπτά): 35,00€

-«Ευεξία» massage (Διάρκεια: 60 λεπτά): 60,00€

-Deep tissue massage (Διάρκεια: 60 λεπτά): 65,00€

-Deep tissue massage (Διάρκεια: 30 λεπτά): 40,00€

-Head & face massage (Διάρκεια: 20 λεπτά): 25,00€

-Foot massage (Διάρκεια: 20 λεπτά): 25,00€


β. Μηνιαία πακέτα

Κόστος:

– 2 συνεδρίες/μήνα: -10% στις παραπάνω τιμές

– 4 συνεδρίες/μήνα: -15% στις παραπάνω τιμές

– 8 συνεδρίες/μήνα: -20% στις παραπάνω τιμές

*Οι παραπάνω μειωμένες τιμές στην αγορά μηνιαίου πακέτου ισχύουν αντιστοίχως για όλα τα είδη μαλάξεων που προσφέρουμε

 

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Υψηλού επιπέδου εξειδικευμένος μηχανικός εξοπλισμός, επιστημονική προσέγγιση & ανάλυση

*Ανεξαρτήτως αγοράς οποιουδήποτε πακέτου συνδυαστικού ή μη

Κόστος: 100,00€

Περιλαμβάνει:

-Ανάλυση σύστασης σώματος με Tanita BC-418 (Ποσοστό λιπώδους ιστού, ποσοστό μυικής μάζας, εκτίμηση κινδύνου ενδοσπλαχνικού λίπους, κ.α.)

-Προσδιορισμός βασικού μεταβολικού ρυθμού – RMR με εργοσπιρόμετρο Fitmate Pro

-Προσδιορισμός μέσου όρου καρδιακής συχνότητας σε κατάσταση ηρεμίας με εργοσπιρόμετρο Fitmate Pro

-Προσδιορισμός κατανάλωσης ενέργειας με σύστημα χαρτογράφησης φυσικής δραστηριότητας Sensewear

-Ακριβής εκτίμηση «ελέγχου βάρους»

-Αξιολόγηση/ανάλυση όλων των παραπάνω παραμέτρων της φυσικής σας κατάστασης. Παροχή προσωπικού φακέλου μετρήσεων/αναλύσεων με διαγράμματα, χαρτογραφήματα και σχηματοποιημένους προσδιορισμούς των φυσιολογικών σας παραμέτρων που ελέχγθησαν

*Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται σε δύο συνεδρίες διάρκειας περίπου 45-60 λεπτών η κάθε μία

*Τηρείται αυστηρά πρωτόκολλο ορθής προετοιμασίας του εξεταζόμενου για την διαδικασία των σωματομετρήσεων

“PILATES MAT” – ΟΛΙΓΟΜΕΛΕΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

– Ολιγομελή τμήματα
– 15 ετών και άνω
– Για όλα τα επίπεδα, αρχάριοι ή προχωρημένοι
– Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη 12.10 – 13.00

Μεμονομένες συνεδρίες: 8,00€

Μηνιαία συνδρομή: 45,00€

***Στον συνδιασμό άσκησης Personal-Functional Training & Pilates Mat, το κόστος του πακέτου ανέρχεται στα 110,00€ και περιλαμβάνει έως 8 συνεδρίες άσκησης/μήνα και 4 συνεδρίες Pilates Mat/μήνα.